NO GUNS - NO DESKS
Oil on canvas and printed foil on dibond board

 

 

Som titlen "Uden kanoner - ingen skriveborde" antyder er Hjørring Kasernes administrative tjenester gensidigt afhængige med de udøvende soldater, der i disse år opererer så langt borte som Afghanistan. For uden et militær er der ingen behov for administration og omvendt kan jeg dårligt forstille mig et militær uden administration.

Værket er delt i to - en udendørs del og en indendørs del. Kun adskilt af en glasrude. Og netop dette indenfor kasernen og udenfor kasernen har jeg lagt mærke til, at betyder meget for de ansatte på Hjørring Kaserne. Stedet har sit eget liv og er sin egen verden. En lille by indeni Hjørring by, men med en stærk bevidsthed om det derude. Derfor var det vigtigt for mig at gennembryde facaden til omverdenen.

Det udendørs værk vil typisk opleves på afstand og er derfor også lavet dertil. Detaljegraden er lav på billedfladens få elementer. Man kunne sige at der er tale om overskrifter. Det udendørs værk tager form af en polygon der kan ses som en bygning set oppefra med røde vinduer.

Det indendørs værk har derimod ikke kun mange detaljer, men også mange elementer der i deres delvist transparente udførsel glider over og sammen med hinanden. Værket er forsøget på at indfange den atmosfære af kompleksitet og konstant foranderlighed som jeg selv oplevede gennem mine besøg på stedet og gennem samtaler med kunstudvalget.

 

 

 

I værket ses brudstykker af kampmateriel der deler streger med administrationens skrivebordslandskab. Bygninger er reduceret til gennemsigtige facader hvor forbindende ledning snor sig bagved. Et sted glider en del af et sæt larvefødder over i Oksbøllejrens Cirkelhuse for igen at blive en tatovering på en lægmuskel. Således er værket spækket med krydsende og internt forbundne elementer der tilsammen giver et stort og komplekst indtryk. Ligesom virkelighedens kaserne.

Peter Max-Jakobsen 2011